Framsida > Sjöfarare > Sjöfararyrken > Styrman

Styrman

​Styrmannen navigerar, dvs. styr fartyget och sköter bl.a. radiotrafiken under sin vakt. I styrmannens arbete ingår också mycket planering, förberedelser och rapportering.  En styrman har i regel minst vaktstyrmansexamen.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >