Framsida > Sjöfarare > Sjöfararyrken > Maskinmästare

Maskinmästare

Maskinmästare

​Maskinmästaren har vid behov vakt i maskinrummet och övervakar och leder arbetet i maskinrummet under maskinchefens ledning. Lämplig examen är examen från teknisk yrkeshögskola eller maskinbefälets utbildningsprogram för grundexamen i sjöfartsbranschen.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >