Framsida > Sjöfarare > Pensionsförsäkringen > SjPL-pensionsavgiften

SjPL-pensionsförsäkringsavgiften

Sjömanspensionsreformen som träder i kraft år 2016 medför en ändring av försäkringsavgiften enligt lagen om sjömanspensioner. Tidigare har SjPL-pensionsförsäkringsavgiften delats jämnt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. År 2015 betalade båda en avgift på 11,4 % av arbetstagarens arbetsinkomst. Den sammanlagda avgiften var alltså 22,8 % av arbetstagarens arbetsinkomst.

Från och med år 2016 är arbetstagarens andel lika stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt de övriga arbetspensionslagarna. Arbetsgivaren betalar resten av avgiften.

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2019 är

  • 6,75 % av arbetsinkomsten, om arbetstagaren inte har fyllt 53 år eller har fyllt 62 år
  • 8,25 % av arbetsinkomsten, om arbetstagaren är i åldern 53-62 år

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2020 är 

  • 7,15 % av arbetsinkomsten, om arbetstagaren inte har fyllt 53 år eller har fyllt 62 år.
  • 8,26 % av arbetsinkomsten, om arbetstagaren är i åldern 53-62 år.

Arbetsgivarnas SjPL-pensionsförsäkringsavgift är

  • för år 2019 12,8 % och 
  • för år 2020 11,4 %. 

Efter reformen kan arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift påverkas av invalidpensioner som beviljats arbetsgivarens anställda.

Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i samband med löneutbetalningen och betalar den till Sjömanspensionskassan tillsammans med sin egen pensionsförsäkringsavgift.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >