Framsida > Sjöfarare > Pensionsförsäkringen > SjPL-pensionsavgiften

SjPL-pensionsförsäkringsavgiften

Sjömanspensionsreformen som träder i kraft år 2016 medför en ändring av försäkringsavgiften enligt lagen om sjömanspensioner. Tidigare har SjPL-pensionsförsäkringsavgiften delats jämnt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Från och med år 2016 är arbetstagarens andel lika stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt de övriga arbetspensionslagarna. Arbetsgivaren betalar resten av avgiften.

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2020 är

  • 7,15 % av arbetsinkomsten, om arbetstagaren inte har fyllt 53 år eller har fyllt 62 år
  • 8,65 % av arbetsinkomsten, om arbetstagaren är i åldern 53-62 år

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2021 är 

  • 7,15 % av arbetsinkomsten, om arbetstagaren inte har fyllt 53 år eller har fyllt 62 år.
  • 8,65 % av arbetsinkomsten, om arbetstagaren är i åldern 53-62 år.

Arbetsgivarnas SjPL-pensionsförsäkringsavgift är

  • för år 2020 11,4 % och 
  • för år 2021 11,4 %. 

Efter reformen kan arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift påverkas av invalidpensioner som beviljats arbetsgivarens anställda.

Arbetsgivaren tar ut arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i samband med löneutbetalningen och betalar den till Sjömanspensionskassan tillsammans med sin egen pensionsförsäkringsavgift.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >