Framsida > Sjöfarare > Pensionsförsäkringen > Försäkring av utlandsarbete

Försäkring av utlandsarbete

Enligt huvudregeln försäkras sjöfarare i det EU/EES-land vars flagg fartyget för.

Om du och din arbetsgivare har hemort i samma EU/EES-land, men du arbetar på ett fartyg under ett annat EU/EES-lands flagg, ska du bli försäkrad enligt pensionslagstiftningen i ditt bosättningsland.

Om du blir tillfälligt utsänd till ett fartyg som för ett annat EU/EES-lands flagg ska du fortfarande vara försäkrad enligt lagstiftningen i det land därifrån du blir utsänd. Om en finländsk arbetsgivare sänder ut dig tillfälligt till ett fartyg som för ett annat EU/EES-lands flagg, ska du alltså fortfarande vara försäkrad enligt SjPL. Det tillfälliga arbetet kan fortgå högst två 12 månaders perioder och ditt anställningsförhållande till den utsändande arbetsgivaren ska hållas i kraft.

För att dessa speciella bestämmelser ska kunna tillämpas på dig, behöver du ett A1-intyg om att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. A1-intyget utfärdas av Pensionsskyddscentralen.

Läs mer om försäkring av utlandsarbete på Pensionsskyddscentralens webbsidor Arbetspensionstjänster/Försäkring av utlandsarbete.

Arbetar du eller har du arbetat i två olika EU/EES-länder samtidigt?

Om du regelbundet arbetar på fartyg under två olika flagg eller om du vid sidan av ditt arbete på sjön också arbetar som anställd eller företagare i Finland eller i något annat land, ska du ta kontakt med Pensionsskyddscentralen.

Om du exempelvis har arbetat på ett fartyg under svensk flagg och också i land i Finland, kan du tidigare ha varit försäkrad i båda länderna samtidigt. Åren 2010 och 2012 ändrades dock EU-reglerna så att det inte längre är möjligt att en person är försäkrad i två länder. Om du fortfarande arbetar på samma sätt som före ändringarna, är det möjligt att du omfattas av övergångsbestämmelser. Ta i vilket fall som helst kontakt med Pensionsskyddscentralen, så att din situation kan redas ut och försäkringen ordnas på rätt sätt.

Kontaktuppgifter:

Pensionsskyddscentralen

Försäkring av utlandsarbete  

tfn  029 411 2816 , e-post ulkomaanasiat(at)etk.fi

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >