Framsida > Sjöfarare > Pensionsförmåner > Invalidpension

Invalidpension

​Om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom under minst ett år och du inte har fyllt 63 år, kan du söka invalidpension.

Invalidpensionen kan betalas som

  • full invalidpension, om din arbetsförmåga är nedsatt med minst 3/5.
  • delinvalidpension, om din arbetsförmåga är nedsatt med minst 2/5.
  • rehabiliteringsstöd, dvs. invalidpension på viss tid, om man bedömer att du kommer att återfå arbetsförmågan med hjälp av vård eller rehabilitering.

Innan vi fattar beslut om invalidpension, måste vi utreda din rätt till arbetspensionsrehabilitering och se till att dina möjligheter till rehabilitering enligt annan lagstiftning har klarlagts.
Om du söker invalidpension, bedöms din arbetsförmåga med beaktande av din återstående förmåga att skaffa dig förvärvsinkomster genom sådant tillgängligt arbete som du skäligen kan förutsättas utföra. Då beaktas också din

  • utbildning
  • tidigare verksamhet
  • ålder
  • boningsort

och andra därmed jämförbara omständigheter. Om du har fyllt 60 år, bedöms din arbetsförmåga i synnerhet med tanke på ditt eget yrke.