Framsida > Sjöfarare > Pensionsförmåner > Förtida ålderspension

Partiell förtida ålderspension fr.om. 1.1.2017

​Bestämmelserna rörande partiell förtida ålderspension har intagits i sjömanspensionslagen och övriga arbetspensionslagar fr.o.m. den 1.1.2017. Partiell  förtida ålderspension kan beviljas tidigast fr.o.m. den 1.2.2017.

 Den nedre åldersgränsen för beviljande av partiell förtida ålderspension bestäms  enligt följande:

  • för dem som är födda år 1963 eller tidigare  är åldersgränsen 61 år; 
  • för dem som är födda år 1964 är åldersgränsen 62 år; 
  • för dem som är födda år 1965 eller senare anpassas den nedre åldersgränsen till  förändringen i livslängden

Beloppet av den partiella förtida ålderspensionen är i enlighet med arbetstagarens  eget val antingen 25 eller 50 procent av den arbetspension som arbetstagaren dittills  hunnit intjäna.

Beloppet av den partiella förtida ålderspensionen minskas varaktigt  med 0,4 procent för varje månad som begynnelse-tidpunkten för pensionen  tidigareläggs i förhållande till den lägsta åldern för ålderspension (förtidsminskning). 

Beviljandet​ av den par​tiella förtida ålderspensionen förutsätter varken att  arbetstagaren fortsätter att arbeta eller att hen minskar på sitt arbete. Arbetstagaren  kan själv välja huruvida hen slutar att arbeta helt, huruvida hen fortsätter att arbeta  heltid eller huruvida hen minskar på sitt arbete så att hen exempelvis arbetar hälften  av heltid. 

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >