Framsida > Sjöfarare > Pensionsförmåner > Deltidspension

Deltidspension fr.o.m. 1.1.2017

​Bestämmelserna i sjömanspensionslagen och övriga arbetspensionslagar  rörande deltidspension har upphävs fr.o.m. den 1.1.2017.

Nya deltidspensioner beviljas inte längre efter den 1.1.2017. Situationen för de pensionstagare som redan beviljats deltidspension påverkas inte på något sätt. Beviljade deltidspensioner utbetalas ända till  pensionstagaren beviljas ålderspension, förutsatt att förutsättningarna för  erhållande av deltidspension fortsättningsvis uppfylls. Förutsättningarna för  erhållande av deltidspension bestäms enligt de regler som var i kraft den  31.12.2016.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >

​Ny pensionslag:

Förtida ålderspension