Framsida > Sjöfarare > Pensionsförmåner > Betalning av pension till utlandet

Betalning av pension till utlandet

​Sjömanspensioner (SjPL-pension) och andra arbetspensioner från Finland betalas till pensionstagare som är bosatta utomlands, oberoende av land och medborgarskap.

Bankförbindelse

Om du bor utomlands, betalar vi in din SjPL-pension på ditt finska eller utländska bankkonto. Pension som ska betalas in på ett utländskt konto förmedlas genom en finsk bank. Pensionen förmedlas alltid i euro. Banken kan ta ut sina kostnader från pensionens belopp.

Kom ihåg att uppge ditt kontonummer i IBAN-form och bankens BIC-kod till oss.

Beskattning

Om du bor utomlands kan du inte själv beställa ett skattekort för din finska pension. Vi tar hand om det.

Hur pensionen beskattas beror bl.a. på i vilket land du är medborgare och om du bor stadigvarande eller tillfälligt i utlandet. Beskattningen påverkas också av ett eventuellt skatteavtal mellan Finland och bosättningslandet.  

Läs mer om beskattningen av pension som betalas till utlandet på Skatteförvaltningens webbplats.

Hemvistanmälan eller s.k. levnadsintyg  

Om du bor utomlands och får SjPL-pension från oss, ber vi dig årligen sända in en hemvistanmälan. Det är en förutsättning för att pensionsutbetalningen ska fortgå.

Varje år i januari skickar vi en blankett för hemvistanmälan till dig för att fyllas i och undertecknas. Fyll i blanketten och skicka den till oss senast före utgången av mars. Om du inte skickar in den, avbryter vi utbetalningen av din pension 1.4. Pensionsutbetalningen fortsätter när vi har fått blanketten ifylld tillbaka.  

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >