Framsida > Sjöfarare > Pensionsförmåner > Begravningsunderstöd

Begravningsunderstöd

Begravningsunderstödet avskaffas i början av år 2021 till följd av sjömanspensionsreformen.

Till slutet av år 2020 betalas begravningsunderstöd till de anhöriga efter sjöfarare som dött före 67 års ålder, förutsatt att sjöfararen fick eller skulle ha haft rätt till SjPL-pension enligt särskilda intjäningsprocenter.

Begravningsunderstödet beviljas till änkan eller änklingen, om sjöfararen var gift vid sin död. I annat fall beviljas begravningsunderstödet till sjöfararens dödsbo, förutsatt att det som dödsbodelägare finns ett barn, barnbarn, adoptivbarn eller en förälder till förmånslåtaren.

Begravningsunderstödets storlek beror på hur gammal sjöfararen var vid sin död. Begravningsunderstödet är ett skattefritt engångsbelopp.

​Sjöfararens ålder vid dödsfallet​Begravningsunderstödet
(år 2020)
​under 51 år​14 ​735​ €
​51-55 år​11 051
​56-60 år​7 ​​370 €
​61-66 år​3 684​ €

I samband med beslut om familjepension beviljar vi begravningsunderstöd utan en separat ansökan.

Om du endast ska ansöka om begravningsunderstöd, kan du lämna in en fritt formulerad ansökan.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >