Framsida > Sjöfarare > Pensionsförmåner > Arbetslivspension

Arbetslivspension fr.o.m. 1.1.2017

Bestämmelserna rörande arbetslivspension har intagits i                  sjömanspensionslagen och övriga arbetspensionslagar fr.o.m. den 1.1.2017. Arbetslivspension kan beviljas tidigast fr.o.m. den 1.2.2017.  

En arbetstagare har rätt till arbetslivspension när han eller hon har fyllt 63 år, om

  • arbetstagaren har arbetat minst 38 år i ett arbete som ska försäkras enligt arbetspensionslagarna och som har varit ansträngande och slitsamt,
  • arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom, lyte eller skada, men dock mindre än vad beviljande av full invalidpension förutsätter,
  • arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet är bestående försvagade av de skäl som nämns i 1 och 2 punkten, och
  • det ansträngande och slitsamma arbete som avses i 1 punkten fortgår vid tidpunkten för uppnåendet av 63 års ålder eller efter det vid tidpunkten för när pensionsansökan blir anhängig eller det har gått högst ett år sedan nämda arbete upphörde. 

Arbetslivspensionens belopp är den pension som intjänats fram till utgången av månaden före den då arbetslivspensionen började.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >