Framsida > Sjöfarare > Pensionsförmåner

Sjöfararens pensionsförmåner

Enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL) och de övriga arbetspensionslagarna betalas

Pensionen är skattepliktig och utmätningsbar inkomst. I arbetspensionsförmånerna ingår också yrkesinriktad rehabilitering.

Under vissa förutsättningar kan det också betalas begravningsunderstöd enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL). 

Hur stor din SjPL-pension blir beror på hur länge du har arbetat, hur stor lön du har haft och enligt vilken procentsats du har tjänat in pension årligen. Pensionsbeloppet påverkas också av livslängdskoefficienten och indexjusteringarna. Med din SjPL-pension får du hela den arbetspension som du har tjänat in enligt arbetspensionslagarna.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >