Framsida > Sjöfarare > Pensionsålder > Pensionsåldern efter reformerna

Hur ändras den lägsta pensionsåldern för sjöfarare?

Möjligheten att tjäna in sänkt pensionsålder upphör i slutet av år 2024. Under övergångsperioden 1.1.2016–31.12.2024 kan man tjäna in sänkt pensionsålder och gå i ålderspension vid en sänkt pensionsålder enligt de regler som var i kraft 31.12.2015.

Efter övergångsperioden, fr.o.m. 1.1.2025, har arbetstagare rätt att gå i ålderspension vid den sänkta pensionsålder som han eller hon tjänat in före 31.12.2024 förutsatt att arbetstagaren också uppfyller de övriga villkoren för att gå i pension vid en sänkt pensionsålder:  

  • SjPL-anställningen fortgår till pensionsåldern
  • 18 SjPL-månader under de sista 3 åren och
  • SjPL-anställningen upphör vid pensioneringen.

Från början av år 2016 räknas sänkt pensionsålder så att de sjötjänstmånader som överstiger 300 månader räknas ner från 65 års ålder. På det här sättet beaktas den ändring av pensionsåldern som den allmänna pensionsreformen år 2017 medför.

Tabeller med exempel på pensionsåldern:

Befäl

Manskap

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >