Framsida > Sjöfarare > Pensionsålder

Pensionsålder

​Du kan gå i ålderspension enligt den lägsta allmänna åldern för ålderspension utifrån ditt födelseår oberoende av sjötjänstens längd eller fortsätta arbeta. 

Din eventuella rätt till en lägre pensionsålder än den lägsta allmänna pensionsåldern, kan du kontrollera i vår e-tjänst Loggen.  En lägre intjänad pensionsålder förutsätter lång sjötjänst försäkrat enligt sjömanspensionslagen.

Logga in på Loggen med dina nätbankskoder eller elektroniska ID-kort.

Den lägsta möjliga pensionsåldern för befäl är 60 år och för manskap 55 år.

För att få pension vid den intjänade pensionsåldern måste du

  • ha arbetat i sjötjänst en viss tid
  • arbeta i sjötjänst när du uppnår din intjänade pensionsålder 
  • ha arbetat eller annars ha haft minst 18 månader pensionsgrundande tid under de tre sista åren.

Enligt reformen av lagen om sjömanspensioner som trädde i kraft år 2016 kommer möjligheten att tjäna in en sänkt pensionsålder att avskaffas efter en övergångsperiod. Övergångsperioden går ut i slutet av år 2024. Man kan tjäna in sänkt pensionsålder ända till dess.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >