Framsida > Rederier > SjPL-pensionsavgiften

SjPL-pensionsförsäkringsavgiften

​Både arbetsgivare och arbetstagare betalar pensionsförsäkringsavgift enligt lagen om sjömanspensionslagen. Från och med år 2016 är arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift lika stor som arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Social- och hälsovårdsministeriet fastställer årligen procentsatsen för arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift.

SjPL-pensionsförsäkringsavgiften åren 2020 och 2019

​2020​2019
​Arbetsgivarens avgift​11,4 %

12,8 %

 

​Arbetstagarens avgift

​7,15 %
före 53 års ålder och
efter  62 års ålder

8,65 %
i åldern 53-62 år

6,75 %
före 53 års ålder och
efter  62 års ålder

8,25 %
i åldern 53-62 år

 

Staten deltar i utgiften av sjömanspensioner. 

Nytt i SjPL-pensionsförsäkringsavgiften

SjPL-pensionsförsäkringsavgiften ändrades fr.o.m. år 2016. Tidigare har SjPL-pensionsförsäkringsavgiften fördelats jämnt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

En del av reformen var att det i arbetsgivarens försäkringsavgift infördes ett incitament för arbetsgivaren att minska antalet invalidpensionsfall bland sin personal. Arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift påverkas av ett riskförhållande som räknats utgående från de invalidpensioner som beviljats arbetsgivarens anställda.