Framsida > Rederier > E-tjänsten Ankaret

Sköt arbetsgivarärendena via Ankaret

​Sjömanspensionskassan erbjuder SjPL-arbetsgivarna e-tjänsten Ankaret, där arbetsgivarna enkelt kan göra anmälningar som hör till SjPL-pensionsförsäkringen.

Via Ankaret kan arbetsgivaren anmäla arbetstagarens löner och dagar och göra behövliga korrigeringsanmälningar och månadsspecifikationer om fartygen. Arbetsgivaren kan också skriva ut referensbankgiroblanketter för betalning av försäkringsavgiften. Dessutom kan arbetsgivaren kontrollera hur de inbetalda försäkringsavgifterna och de anmälda löneuppgifterna överensstämmer med varandra.

E-tjänsten Ankaret kan användas dygnet runt. Den tekniska supporten betjänar på vardagarna under tjänstetid.

Arbetsgivaren kan använda Ankaret avgiftsfritt. Arbetsgivaren och Sjömanspensionskassan ingår ett avtal om användningen av tjänsten. Sedan får arbetsgivaren ett användarnamn och ett lösenord till tjänsten.

Närmare upplysningar om Ankaret får du från Sjömanspensionskassan, tfn 010 633 9955 eller e-post Vakuutusmaksut@merimieselakekassa.fi.

Ankaret-tjänsten

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >