Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Om oss > Ylläs-stugor > Hyra och almänna bokningsvillkor

Hyra på Ylläs-stugan och almänna bokningsvillkor

Hyrestid (veckor)​

​SjPL-försäkrade

SjPL-pensionstagare

​Övriga
​​19-36 och 41-48​330,00 euro/vecka​660,00 euro/vecka
​3-7, 37-40 och 49-51​495,00 euro/vecka​​825,00 euro/vecka
​​17-18 och 52-2​605,00 euro/vecka​935,00 euro/vecka
​​8-16​750,00 euro/vecka​1080,00 euro/vecka

 

ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Sjömanspensionskassan tillämpar följande villkor vid beställning och bokning av semesterstugor samt avbokning av beställda tjänster. Dessa villkor är bindande för båda parter när kunden har erlagt den bokningsavgift som anges i avtalsvillkoren.

BOKNING OCH BETALNING

Bokningen anses bekräftad då kunden har erlagt boknings- och expeditionsavgift enligt fakturan senast på förfallodagen. Ifall bokningen görs senare än fem (5) veckor innan vistelsen inleds, debiteras bokningsavgiften inte separat. Slutbetalningen erläggs senast fyra (4) veckor innan vistelsen inleds. I samband med bokningsavgiften debiteras en expeditionsavgift på 13 €.

Tillsammans med fakturan får kunden köranvisningar till stället för nyckelöverlåtelsen och inkvarteringen. Föreskrifter för stuggästerna före och under vistelsen bifogas också.

Ifall slutbetalningen inte har erlagts senast på förfallodagen, anses bokningen annullerad.

ANNULLERINGAR

Annullering sker alltid skriftligen till Sjömanspensionskassan. Om kunden annullerar sin bokning:

  • 31 dagar innan vistelsen inleds, returneras bokningsavgiften och slutbetalningen, med avdrag för kontorskostnader 13 € och annulleringskostnader 20 €.
  • senare än 31 dagar innan vistelsen inleds, debiteras hyresavgiften i sin helhet. Annulleringen anses ske i det ögonblick som beskedet om annulleringen når Sjömanspensionskassan. Om kunden kan påvisa att annulleringen har gjorts och skickats till rätt adress vid rätt tidpunkt, godkänns annulleringen även om den är försenad eller inte alls kommer fram. Kunden har rätt att återfå det belopp som betalts till Sjömanspensionskassan, med undantag av kontors- och annulleringskostnader, om annulleringen beror på att kunden eller en person i kundens hushåll plötsligt insjuknar, råkar ut för en allvarlig olycka eller dör. Ovannämnda händelser bör bestyrkas på ett tillförlitligt sätt (läkarintyg). I det fall att Sjömanspensionskassan kan hyra ut semesterobjektet till en annan kund, returneras hyresavgiften till den del som den nya kunden erlägger hyra.

Sjömanspensionskassans RÄTT ATT ANNULLERA BOKNINGEN

I fall av force majeure (oöverstigligt hinder) kan Sjömanspensionskassan annullera bokningen och bör då meddela kunden. Kunden har i detta fall rätt att återfå erlagda avgifter.

ÖVERLÅTELSE AV NYCKLAR

Nycklarna till semesterobjektet överlåts till kunden på det ställe som anges i anvisningen som medföljer fakturan, eller i invånaranvisningen. Ifall inget annat avtalats bör nyckeln returneras till samma ställe.

VISTELSE PÅ SEMESTEROBJEKTET 

Semesterobjektet står till kundens förfogande från kl. 18 på ankomstdagen till kl. 12 på avresedagen. I semesterstugans hyra ingår sängkläder och sänglinne, kärl, uppvärmning och elektricitet samt brasved. Slutstädning ingår också i hyran. Kunden är skyldig att ersätta eventuella skador som han eller hon orsakar på objektet eller dess lösöre till Sjömanspensionskassan.

PERSONANTAL

Semesterobjektet får inte användas av fler personer (max. 8) än vad som anges i anvisningarna. Det är förbjudet att bo i tält, husvagn eller husbil på semesterobjektets tomt utan tillstånd från Sjömanspensionskassan.

KLAGOMÅL

Alla klagomål gällande semesterobjektets bokning, utrustning och skick anmäls omedelbart till Sjömanspensionskassan. Vi godkänner inga klagomål på bostadens skick, t.ex. städningen, i efterskott.

Kontaktuppgifter: Sjömanspensionskassan, tfn 010 633 990 eller e-post: yllas(at)sjomanspensionskassan.fi

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >