Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Om oss

Välkommen att bekanta dig med Sjömanspensionskassans verksamhet.

 

Sjömanspensionskassan erbjuder lagstadgad arbetspensionsförsäkringar till sjöfarare. Sjömanspensionslagen beskriver om pensionskassans verksamhet.

På det här sidorna informerar vi om Sjömanspensionskassan historia, ledningen och organisationen samt sjömanspensionslagens (SjPL) reform. Samt publicerar vi här årligen om våra ekonomiska resultat.

Här finns också basinformation om stugorna i Ylläs som uthyres åt sjöfarare.  Man bokar stugorna via Logg-tjänsten. 

Vi betjänar på finska, svenska och engelska. 

Kontakta oss elektroniskt via Logg-tjänsten eller per telefon. 

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >

​​VI BETJÄNAR

​Kontoret är oppet

vardagar 9.00 - 15.00

​Ny adress fr.o.m. 1.3.2019

Kanalkajen 9
00160 Helsingfors

Pensionsrådgivning vardagar

9.00 - 11.00 och 13.00 - 14.00

info@sjomanspensionskassan.fi

Kontaktuppgifter>