Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2016

Publiceringens startdatum: 2017-04-06 12:00

Pensionskassans 60. verksamhetsår 2016 var både ekonomiskt och funktionellt bland branschens bästa igen. Investeringsverksamhet avkastade 6,7 % och soliditet ligger på stadig nivå.

Sjömanspensionskassans översikt över verksamhets år 2016 har publicerats på nätet. Bekanta dig i översikten här.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >