Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > SjPL-försäkringspremie 2017

SjPL-försäkringspremie 2017

Publiceringens startdatum: 2016-11-21 15:00

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt att arbetsgivarens SjPL-försäkringspremie för år 2017 är 15,4 procent.  

Arbetstagarens försäkringspremie bestäms enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Läs mera

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >