Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > SjPL-försäkringsavgiften 2018

SjPL-försäkringsavgiften 2018

Publiceringens startdatum: 2017-12-05 20:00

Lagen om sjömanspensioner ändrades den 1.1.2016.  Samtidigt ändrades även fastställandet av SjPL-pensionsförsäkringsavgiften för både arbetstagare och arbetsgivare. Enligt Lagen om pension för arbetstagaren (ArPL) är beloppet på sjömännens, dvs. arbetstagarnas pensionsförsäkringsavgift är år 2018 

  • 6,35 % för personer under 53 år och över 62 år och 
  • 7,85 % för 53–62-åringar.

Arbetsgivarrederiets SjPL-pensionsförsäkringsavgift baserar sig på Sjömanspensionskassans försäkringstekniska undersökning och fastställandet av densamma ansöks från Social- och hälsovårdsministeriet. På basis av undersökningen och Sjömanspensionskassans styrelses ansökan har Social- och hälsovårdsministeriet bekräftat pensionsförsäkringsavgiften för år 2018 gällande arbetsgivarens del till 13,2 % i enlighet med fastställandet av arbetsinkomsten i 78 § i Lagen om sjömanspensioner. Fastställandet av pensionsförsäkringsavgiftens belopp ansöktes endast för år 2018.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >