Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > Sjömanspensionskassans årsberättelse 2015

Sjömanspensionskassans årsberättelse 2015

Publiceringens startdatum: 2016-04-15 15:00

Året 2015 för Sjömanspensionskassan

– verksamheten och ekonomin fortfarande utmärkta

 

Pensionskassans verksamhetsår 2015 var igen utmärkt gällande både ekonomin och verksamheten. Avkastningen på placeringsverksamheten var 7,2 % och solvensen håller god nivå.

En översikt över Sjömanspensionskassans verksamhetsår 2015 har publicerats som en e-publikation.

Årsberättelse

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >