Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > Pressmeddelande Maresan som erbjuder företagshälsovårdstjänster för sjömän fusioneras med Mehiläinen

Pressmeddelande Maresan som erbjuder företagshälsovårdstjänster för sjömän fusioneras med Mehiläinen

Publiceringens startdatum: 2019-12-13 10:00

Pressmeddelande 13.12.2019 -  Får publiceras kl. 10

​Mehiläinen och Maresan, som erbjuder företagshälsovård för sjömän, har undertecknat ett köp av affärsverksamhet, vilket innebär att Maresan fusioneras med Mehiläinen från och med 1.1.2020. Köpet påverkar inte några kundavtal och personalen överförs till Mehiläinen som så kallade gamla arbetstagare.

 

Maresan grundades år 2017, med företaget har årtionden av erfarenhet inom företagshälsovård för sjömän. Företagets syfte är att producera tjänster till en betydande del av den finländska sjöfarten samt att aktivt bidra till att upprätthålla sjömännens arbetsförmåga. Företaget i Helsingfors och Åbo samt via ett kompetent center runt om i landet.

– Mehiläinen har redan från tidigare en stark ställning som producent av företagshälsovårdstjänster för sjömän. Köpet gör vår ställning ännu starkare och gör det möjligt att utveckla servicen av konceptet för sjömännens företagshälsovård, konstaterar Mehiläinens affärsverksamhetsdirektör Anssi Hartiala.

 

– Det samarbete som vi med hjälp av Maresan har utvecklat gällande sjömännens företagshälsovård och verksamheten för välbefinnande i arbetet har visat sig fungera.  Tack vare Mehiläinens resurser och digitala tjänster kan vi utvidga detta samarbete till hela sjöfarten, konstaterar Kari Välimäki, styrelseordförande för Maresan.

 

Med hjälp av Maresans banbrytande verksamhet har man kunnat påverkat företagshälsovårdens effekt samt strävat efter att förebygga riskfaktorer som inverkar på arbetsförmågan. Målet är att sköta om det övergripande hälsotillståndet för rederiernas anställda.

– Utgångspunkten för att kunna erbjuda tjänster som främjar arbetsförmågan är att känna till arbetsförhållandena och de hälsorelaterade kraven inom sjöfart samt att känna igen rederiets behov av samarbete. Vi bygger nu på riksomfattande nivå upp en enhetligare modell gällande ändamålsenlig företagshälsovård för sjömän, säger Minna Talvio, ansvarig företagsläkare vid Mehiläinen.

 

Tillgången till tjänsterna förbättras

Mehiläinen för med sig en bättre tillgång till tjänsterna för Maresans kunder. Mehiläinen har verksamhetsställen i nästan varje kuststad. Kunderna betjänas av kompetent personal inom företagshälsovården för sjömän.

– Besök på en fysisk mottagning kompletterar Mehiläinens distanstjänster, såväl i Digikliniken som i framtiden även via en videomottagning. Ärenden kan även enklare skötas via appen MinMehiläinen, där man behändigt kan kontrollera sina egna hälsouppgifter – bland annat laboratorieresultat och röntgenbilder – oberoende av tid och plats. I MinMehiläinen har kunderna även tillgång till digitala coachningsprogram som stöd för en förändrad livsstil, konstaterar Mehiläinens Hartiala slutligen.

Mer information:
- Mehiläinen Oy, affärsverksamhetsdirektör Anssi Hartiala (tfn 040 589 9604, anssi.hartiala@mehilainen.fi)
- Mehiläinen Oy, ansvarig företagsläkare Minna Talvio (tfn 040 727 1620,
minna.talvio@mehilainen.fi)
-
Maresan Oy, styrelseordförande Kari Välimäki (tfn 050 559 9177, kari.valimaki@merimieselakekassa.fi)

Koncernen Mehiläinen är en välkänd och ansedd producent av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland, som erbjuder privatkunder, företag och kommuner högklassiga och heltäckande tjänster snabbt och smidigt. Mehiläinen behandlar, vårdar och tar hand om över 1,2 miljoner kunder varje år. Tjänsterna på de över 440 verksamhetsställena produceras av sammanlagt över 18 800 anställda och yrkesutövare. 

 ​

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >