Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > Maresan och Aava har inlett i samarbete

Maresan och Aava har inlett i samarbete

Publiceringens startdatum: 2017-11-14 08:00

Maresan Ab beställde komplett paket för digitala tjänster av läkarcentralen Aava

Läkarcentralerna Maresan Ab och Aava har inlett ett unikt samarbete inom hälsovårdsbranschen. Aava börjar producera digitala tjänster för Maresan. Samarbetsmodellen är en lösning på utmaningen där den mindre läkarcentralen inte själv klarar av att svara på det digitala kundbehovet.

Läkarcentralen Aava ser att det finns ett behov av nya affärsmodeller vid sidan av verksamheten som baseras på fysiska mottagningar. I det öppna samarbetet mellan branschens aktörer kombineras de bästa sidorna av fysiska och digitala tjänster.

I den nya samarbetsmodellen producerar Aava alla IT- och elektroniska tjänster för Maresan enligt den nyckelfärdiga principen. I SaaS-lösningen får Maresan tillgång till hela den digitala infrastrukturen inklusive patientdatasystem, enheter och elektroniska tjänster riktade till kunderna.  Dessutom ingår rapportering, IT-stöd, underhåll och kontinuerlig utveckling av tjänsterna i samarbetet. Anmärkningsvärt är att utvecklingsarbetet ingår i paketpriset.

"Vi såg de mindre och medelstora aktörernas utmaning i branschen. Produktion och utveckling av digitala tjänster kräver insatser som många inte har.  Det här har även varit en orsak för branschens interna företagsaffärer och branschens utveckling. Vi vill uppmuntra både nya och befintliga företagare genom att erbjuda dem de verktyg som nya verksamhetsförhållanden kräver", säger Lauri Muhonen, digital direktör vid Läkarcentralen Aava.

Maresan är ett företagshälsovårdsbolag som specialiserar sig på sjöfarts- och rederibranschen och som startar sin verksamhet i mars 2018. Det kommer att finnas två kontor, i Helsingfors och Åbo, distansvårdstjänsterna utgör en väsentlig del av företagets verksamhet.

"Samarbetsmodellen möjliggör en kontinuerlig digital tjänsteutveckling för oss. Den ger oss nya perspektiv. Maresan kan istället koncentrera sig på den egna kärnverksamheten", fortsätter Muhonen.

Maresans kärnkompetens ligger på kännedomen om sjöfartens arbetsförhållanden men för att möjliggöra verksamheten behövs en tjänsteproduktionsmiljö som Aava kan erbjuda oss.

"Avtalet är mycket viktigt för Maresan. Med dess hjälp kan vi producera förebyggande tjänster i toppklass för både små och stora kunder i hela landet", säger Maresans verkställande direktör Jarmo Iisakka .

Tilläggsuppgifter:

Jarmo Iisakka, verskställande direktör, Maresan Ab, jarmo.iisakka@maresan.fi, tel. 040 706 7908

Lauri Muhonen, digital direktör, Läkarcentralen Aava, lauri.muhonen@aava.fi, tel. 040 761 7439

Maresan Ab är ett nytt företagshälsovårdsbolag som specialiserar sig på att betjäna sjömän och arbetsgivarrederier. Det etablerade bolagets ägarstruktur speglar sjöfartsparternas gemensamma vilja. Grundarna består av Viking Line Abp, Finlands Sjömans-Union FSU rf, Finlands Maskinbefälsförbund rf, Sjömanspensionskassan och Aino Health Management Oy. Bolagets mål är att i första hand producera tjänster för en betydande del av hela den finländska sjöfarten.

Den finländska Läkarcentralen Aava har främjat hälsa och välmående i över 50 år redan.  Vårt livsverk är våra kunders välbefinnande och hälsa, vår omsorg omfattar människans alla livsskeden. Aava är ett familjeföretag som sysselsätter över 1000 professionella på 12 verksamhetsställen fördelat på 9 orter.  Vi utvecklar vår verksamhet och hela vår bransch på ett smart och omsorgsfullt sätt.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >