Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > Maresan ledande läkare utnämnd

Maresan ledande läkare utnämnd

Publiceringens startdatum: 2017-10-02 17:00

Maresan Ab utnämningsnyhet:

Hilkka Tepponen-Forsberg utnämnd till ledande läkare

  
Företagshälsovårds- och sjömansläkare Hilkka Tepponen-Forsberg tillträder 2.10.2017 tjänsten som ledande läkare för det nya företagshälsovårdsbolaget Maresan Ab, som specialiserar sig på företagshälsovård inom sjöfart. Tepponen-Forsberg övergår till Maresans tjänst från tjänsten som företagshälsovårdläkare vid Vantaan työterveysliikelaitos.

En lång karriär inom företagshälsovård för sjöfarare samt som sjömansläkare bl.a. vid sjömanshälsovårdscentralen ger goda förutsättningar för att betjäna Maresans kundkrets. Tepponen-Forsberg har även specialistkompetens inom addiktionsmedicin.

- Att Maresan koncentrerar sig på frågor som är specifika för företagshälsovård inom sjöfart, och i synnerhet att man betonar vikten av förebyggande verksamhet, kändes som en väldigt lockande ny arbetsmöjlighet. Det är väsentligt för verksamhetens trovärdighet att bolagets ägarstruktur ligger nära sjöfarten, konstaterar Hilkka Tepponen-Forsberg.

Rekrytering av personal och förberedelserna för att inleda bolagets verksamhet är på god väg. Maresan Ab startar sin verksamhet i början av 2018. Målet är att erbjuda kunderna effektiv företagshälsovård som betjänar även på trafikerande fartyg. Verksamhetens betoning ligger på preventiva åtgärder samt utveckling av arbetsförhållanden med hjälp av förbättrade elektroniska tjänster. Bolaget förväntas förbättra den finländska sjöfartens konkurrensmöjligheter på ett sätt som gynnar både rederier och sjöfarare.

- Det är fantastiskt att vi fått Hilkka i vårt team. Med hennes gedigna erfarenhet och utbildning som utmärkt lämpar sig för uppdraget kan vi bygga en stark verksamhetsmodell som grundar sig på telemedicin, konstaterar Jarmo Iisakka.


Tilläggsinformation fås av verkställande direktör Jarmo Iisakka, tel. 040 706 7908

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >