Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > Indextalen för arbetspensionerna och livslängdskoefficienten för år 2018

Indextalen för arbetspensionerna och livslängdskoefficienten för år 2018

Publiceringens startdatum: 2017-12-27 22:00

Social- ja hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen för arbetspensioner och livslängdskoefficienten för året 2018.

Arbetspensionsindexet stiger cirka 0,6 procent jämfört med år 2017. De löpande arbetspensionerna justeras med indextalet 2548.

Som lönekoefficient  fastställdes 1,391.  Jämfört med år 2017 stiger lönekoefficienten 0,1 procent. Lönekoefficienten används vid beräkning av den framtida pensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa.

Livslängdskoefficienten  är 0,96102.

Den fastställda livslängdskoefficienten minskar de ålderspensioner enligt arbetspensionslagen som börjar betalas år 2018 eller därefter med cirka 4 procent för personer som är födda år 1956. Livslängdskoefficienten minskar också de invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna som beviljas år 2018, med undantag av andelen för pension för återstående tid på vilken livslängdskoefficienten inte tillämpas. Avsikten med livslängdskoefficienten är att i enlighet med hur den förväntade genomsnittliga livslängden förändras anpassa pensionsutgiften och nivån på de nya arbetspensionerna som börjar betalas. Om den genomsnittliga livslängden fortsätter att öka, minskar livslängdskoefficienten månadspensionerna.

Avsikten är att arbetstagare kompenserar livslängdskoefficientens minskande effekt på pensionen genom att fortsätta längre i arbetslivet. Livslängdskoefficienten tillämpades för första gången år 2010.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >