Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > IN LKV förmedlar bostäderna i Harpunkvarteret

IN LKV förmedlar bostäderna i Harpunkvarteret

Publiceringens startdatum: 2018-07-15 12:00

​IN LKV förmedlar bostäderna i Harpunkvarteret
– förhandsförsäljningen inleds  

Sjömanspensionskassan och Åboföretaget IN LKV undertecknade i slutet av juni ett förmedlingsavtal för bostäderna i Harpunkvarteret. Förhandsförsäljningen av bostäderna i det första husparet, bostadsaktiebolaget Harpunens Puosu, inleds sommaren 2018.  

Harpunkvarteret som uppförs invid Åbo slott är ett nybygge för cirka tusen invånare och erbjuder personliga hem för olika livssituationer. Byggherre för Harpunkvarteret är Sjömanspensionskassan, NCC fungerar som huvudentreprenör och för planeringen svarar den prisbelönta arkitektbyrån Sigge Arkitekter från Åbo.  

Harpunkvarteret blir på många sätt ett gott hem för sina kommande invånare.

Intresset för kvarteret har varit väldigt stort. Tack vare förmedlingsavtalet får vi i gång förhandsförsäljningen av de första bostäderna. Vi tror att det här trygga och miljövänliga objektet kommer att väcka stort intresse bland kvalitetsmedvetna bostadsköpare, konstaterar Sjömanspensionskassans VD Kari Välimäki.
 
Kvarteret med unika lösningar
 
Tack vare jordvärme och solenergi blir hela kvarteret i det närmaste självförsörjande på energi. Arkitektoniskt sett kombinerar Harpunkvarteret ett formspråk som passar invid det medeltida Åbo slott med hypermoderna lösningar.  

Den slutna och bilfria innergården på tre hektar är en helt unik lösning, som i den här omfattningen inte finns någon annanstans i hela Europa. Invånarnas gemensamma gårdsplan är en naturskön, funktionell och inspirerande omgivning med utrymme för många olika slags aktiviteter. Det trivsamma Kvartershuset mitt på innergården finns till för kvarterets invånare. Bilarna lämnas på Harpunparkeringsplatsen som ligger under innergården, men ändå i marknivå. 

Förhandsförsäljningen av bostäder inleds

De första bostäderna i bostadsaktiebolaget Harpunens Puosu blir färdiga i mars 2019. Förhandsförsäljningen av bostäderna inleds sommaren 2018, och olika försäljningsevenemang och visningar ordnas från och med slutet av sommaren. Mera information om dessa publiceras på Harpunkvarterets webbplats.

Bostädernas inredningsmaterial kan väljas bland tre olika alternativ.

Jag är väldigt glad över möjligheten att få sälja de här unika bostäderna, där man har planerat in många egenskaper och lösningar som kommer att finnas i våra hem i framtiden, konstaterar företagaren AFM Sari Kuusisto vid IN LKV. Vi kommer att kontakta alla som har lämnat sina kontaktuppgifter via webbplatsen harppuunakortteli.fi så fort som möjligt för att komma överens om ett individuellt möte.

Försäljningen går också betydligt lättare då det första husparet kan visas upp rent konkret, eftersom byggnadsarbetet redan har kommit så pass långt när försäljningen inleds. Det här är en viktig faktor som underlättar för köparna.

www.harppuunakortteli.fi

IN LKV är ett företag i fastighetsförmedlingsbranschen i Åbo. Företagets branschproffs hjälper kunderna med allt som rör boendet, för att flytten till det nya drömhemmet ska gå så enkelt och tryggt som möjligt. IN LKV är medlem i Finlands Fastighetsmäklareförbund rf och följer rekommendationerna om God Förmedlingssed. IN LKV:s fastighetsmäklare arbetar ödmjukt, ambitiöst och oförtröttligt.  Deras personliga kompetensområden stöder försäljningsarbetet, och teamarbetet inom företaget fungerar smidigt. De tar sig an varje uppdrag individuellt och enligt kundens önskemål. Det primära målet är alltid ett slutresultat som tillfredsställer såväl köparen som säljaren.
Tilläggsuppgifter: www.inlkv.fi                    

​​​

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >