Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > Hagalunds centrum utökas med ny affärs- och bostadsbyggnad

Hagalunds centrum utökas med ny affärs- och bostadsbyggnad

Publiceringens startdatum: 2018-01-19 09:00

Sjömanspensionskassan låter bygga en nybyggnad i Hagalunds kärncentrum enligt den sk. alliansmodellen i stället för fastighets Ab Raitinkartano som rivs. Rivningsarbetet startar i januari 2018. Huvudentreprenör i projektet är Fira Ab. Nybygget färdigställs i sin helhet 2021.

Kontorsbyggnaden fastighets Ab Raitinkartano i Hagalund i Esbo ersätts med ett nybygge som en del av utvecklingen av Hagalunds centrum. Fastigheten ligger ovanför metrostationen och de nedre våningarna planeras affärsutrymmen  i samband med Ainoa-köpcentret. Ovanför affärslokalerna byggs bostäder i sju våningar med utsikt över ett grönskande Hagalund.

Projektet startar med rivningsarbetet av den gamla byggnaden i januari 2018. Området som rivs avgränsas och under hela rivningsarbetet har man hand om både vägledning och säkerhet av personer som rör sig i närheten. Planen för förverkligande av nybygget har färdigställts som ett samarbete mellan de olika parterna i alliansen. Planeringsarbetet har startat år 2016.

Sjömanspensionskassan provade den sk. alliansmodellen i sina nybyggnadsprojekt 2014. Ett bostadshusprojekt färdigställdes i Helsingfors för cirka ett år sedan och i Åbo verkställs modellen i byggandet av Harpunkvarteret sedan ett par år.

-          Erfarenheterna har varit uppmuntrande, till och med inspirerande och framgångsrika. Det krävs dock ansträngning för att tillämpa nya tillvägagångssätt och för att sporra alla delaktiga att tillsammans hitta goda lösningar då man kör igång ett nytt projekt. De planerare och andra experter som deltagit i projektet har ändå relativt snabbt tagit åt sig de nya tillvägagångssätten. För att fungera kräver alliansmodellen av alla delaktiga, förutom kompetens och mod, en hög arbetsmoral och löften man kan lita på. För närvarande finns det ingen orsak att återgå till den sk. traditionella modellen, konstaterar Sjömanspensionskassans projektledare Matti Jokinen.

Alliansens parter i rivningsarbetet av Raitinkartano och nybyggnaden är Arkitektbyrå HKP Ab, Fira Ab, Granlund Ab och Sweco Rakennetekniikka Ab. Parterna i alliansen ansvarar tillsammans för att projektet framskrider som Sjömanspensionskassan och de olika parterna avtalat.

-          Raitinkartano är ett betydande projekt för såväl Hagallund som de verkställande parterna. Projektet är det största i Firas historia. Det är fint att få vara med och förverkliga ett nytt Hagalund och liv kring det området. Vi har samarbetat med Sjömanspensionskassan i många projekt.. Det är fint att märka att de tagit i bruk alliansmodellen. Förverkligandet av projektet enligt alliansmodellen främjar märkbart de olika parternas engagemang för projektet och dess mål. Samförstånd, ömsesidig respekt och vilja att gå åt samma håll är grunden för tillit parter emellan och gemensam framgång, sådan mentalitet behövs inom branschen, konstaterar Firas projektutvecklingsledare Lauri Kaunisvirta.


Tilläggsinformation:

Projektledare Matti Jokinen

Sjömanspensionskassan

tel. 0500 500 828

​Projektutvecklingsledare Lauri Kaunisvirta

Fira Oy

tel. 044 564 4872

 

Fira Oy

Fira grundades år 2002. Vi har under denna tid gått från expertcentrerat betongbygge mot kunden och vidare mot människan och kundservice. Till Fira-koncernens verksamhet hör mångsidiga projekt inom ny-, om- och bostadsbyggnad samt rörsaneringsprojekt med Fira Oy som huvudansvarig. Koncernens huvudkontor ligger i Vanda.

Våra värderingar är grunden för all verksamhet. En bättre stad skapas enbart i en kultur där man litar på människor och lyssnar på dem. Vi strävar ständigt till öppenhet såväl på byggplatserna som på kontoret med våra kunder.

Tilläggsinformation: www.fira.fi

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >