Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > Fyra finländska läkarcentraler inleder samarbete – en gemensam mottagning med fokus på kundupplevelsen öppnas i Åbo

Fyra finländska läkarcentraler inleder samarbete – en gemensam mottagning med fokus på kundupplevelsen öppnas i Åbo

Publiceringens startdatum: 2018-08-28 12:00

​Läkarcentralen Aava, PlusHälsa Tandläkare, läkarcentralen Pikkujätti för barn och unga samt Maresan har bildat ett nätverk och inleder sitt samarbete genom att öppna en gemensam mottagning i Åbo. Mottagningen, som fått namnet Hälsobukten (Terveyspuokama) kommer att satsa på en trygg patientupplevelse som minskar stressen och rädslan inför läkar- och tandläkarbesök. 

Fyra helt inhemska företag som erbjuder läkar- och tandläkartjänster har inlett samarbete med ambitionen att tillsammans erbjuda kunderna en mänsklig kundupplevelse som minskar den upplevda stressen i samband med läkarbesök. Den första gemensamma mottagningen, Hälsobukten, öppnas i Kuppis i Åbo i början av nästa år.

Nätverkets aktörer erbjuder kunderna specialkompetens inom sina respektive områden. Pikkujätti är en privat specialistläkarcentral med fokus på barn och unga. PlusHälsa är en föregångare i fråga om utvecklingen av tandläkartjänster i Finland och satsar på individuell och helhetsinriktad munvård. Läkarcentralen Aava är en stark aktör inom företagshälsovård och utvecklingen av digitala företagshälsovårdstjänster. Maresan, som specialiserat sig på sjöfarts- och rederisektorn, har specialkompetens i fråga om sjömansläkartjänster och företagshälsovård inom sitt eget område.

Nätverket bygger på en gemensam värdegrund och en vilja att förbättra kundupplevelsen

Inom sjöfarten är risken för arbetsoförmåga stor. En effektiv företagshälsovård spelar en viktig roll när det gäller att förebygga risken för arbetsoförmåga och nedsatt arbetsförmåga. För Maresan, som är förtrogen med särdragen hos sjöfartens företagshälsovård, ger aktörernas gemensamma mottagning i Kuppis en viktig möjlighet att producera tilläggstjänster.

Maresan har som ett klart mål att öka företagshälsovårdens effektivitet genom att utnyttja de nyaste verksamhetsmodellerna och den nya typ av partnerskapstänk som nu tagits fram, konstaterar verkställande direktör Jarmo Iisakka.

På Pikkujättis läkarcentraler för barn och unga har kundupplevelsen stått i fokus ända sedan företaget grundades. På samma sätt kommer man att satsa på en kundcentrerad serviceupplevelse även nu för de vuxna kunder som besöker tandläkare eller företagshälsovård. I Hälsobukten kommer aktörernas samarbete framför allt att gagna kunderna.

"Munhälsans betydelse för människans hela välbefinnande har kommit upp i den offentliga debatten först på senare tid. Tack vare detta samarbete kan vi erbjuda kunderna övergripande hälsovårdstjänster. Vi vill att kunderna ska kunna kontakta våra tandvårdsproffs på ett enkelt sätt så att vi tillsammans kan sköta munnen innan de eventuella problemen växer", säger Eila Annala som är verkställande direktör för PlusHälsa."Hos oss behöver man inte längre vara rädd för tandläkaren."

Närmare information om samarbetet och Hälsobukten ger:

Verkställande direktör Jarmo Iisakka, Maresan Oy, tfn 040 706 7908, jarmo.iisakka@maresan.fi

Verkställande direktör Juha Viertola, läkarcentralen Pikkujätti för barn och unga, tfn 050 64222 juha.viertola@pikkujatti.fi

Verkställande direktör Eila Annala, PlusHälsa Tandläkare, tfn 040 702 7750, eila.annala@plusterveys.fi

Verkställande direktör Raija Tapio, Läkarcentralen Aava, tfn 040 543 1032, raija.tapio@aava.fi

Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy är en privat finländsk barnläkarkedja med fokus på barn och unga. Pikkujätti öppnade sitt första verksamhetsställe, Pikkujätti Tapiola, i Esbo år 1987. På Pikkujättis mottagningar arbetar nästan 190 barnläkare, specialistläkare och andra sakkunniga som specialiserat sig på hälso- och sjukvård för barn. Pikkujätti har sex läkarcentraler för barn och unga: i Esbo, Helsingfors (2), Hyvinge, Träskända och Vanda.

Den finländska läkarcentralen Aava har redan främjat hälsa och välfärd i över 50 år. Vår omsorg bär genom människans hela liv. På vårt familjeföretag arbetar över 1 000 hälsovårdsproffs på 12 ​verksamhetsställen på 9 orter.

Läkarcentralen Aava och Läkarcentralen Pikkujätti för barn och unga ingår i Aava-koncernen som också omfattar äldreboendena Uudenmaan Seniorikodit Oy och cancersjukhuset Docrates Oy.

PlusHälsa Tandläkare Ab producerar privata munhälsotjänster. PlusHälsa Tandläkares vidsträckta servicenät omfattar 127 individuella tandläkarcentraler på 70 orter runtom i Finland. På PlusHälsa Tandläkare arbetar 1 000 personer. PlusHälsa Tandläkare hör till den helt finländska PlusHälsa-koncernen som ägs av specialister på odontologi och medicin, vilka arbetar i koncernen.

Maresan Ab , som grundades år 2017, är ett företagshälsovårdsbolag som specialiserat sig på sjöfarts- och rederibranschen. Bolaget har ett verksamhetsställe i Helsingfors och distanstjänster runtom i Finland. Maresans ambition är att producera tjänster för en betydande del av den finländska sjöfarten och att verka aktivt för att upprätthålla sjöfararnas arbetsförmåga.

 

 

​​

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >