Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Meddelanden > Ett nytt företagshälsovårdsbolag för sjöfarten, Maresan Ab grundat

Ett nytt företagshälsovårdsbolag för sjöfarten, Maresan Ab grundat

Publiceringens startdatum: 2017-06-30 11:15

​Inom sjöfarten är risken för arbetsoförmåga hög. En verksam hälsovård har en viktig roll för att förebygga risken för arbetsoförmåga och inleda preventiva åtgärder för att motverka nedsatt arbetsförmåga. Sjöfartens aktörer anser att det finns ett stort behov för ett företagshälsovård med kännedom om branschens särdrag.

Av denna anledning har man den 29.6.2017 grundat ett nytt företagshälsovårdsbolag, som specialiserar sig på att betjäna sjömän samt arbetsgivarrederier. Det etablerade bolagets ägarstruktur speglar den gemensamma viljan hos sjöfartens parter. Bolagets grundare består av Viking Line Abp, Finlands Sjömans-Union FSU rf, Finlands Maskinbefälsförbund rf, Sjömanspensionskassan och Aino Health Management Oy. Bolagets mål är att i första hand producera tjänster för en betydande del för den finska sjöfarten.

- Företagets affärsidé är skräddarsydd för sjöfarten, men konceptet fungerar även för andra sektorer. Bolagets mål är att öka företagshälsovårdens effektivitet genom att dra nytta av de senaste medicintekniska digitala lösningar och därmed förbättra hela konkurrenssituationen inom sjöfarten, säger bolagets utnämnda verkställande direktör Jarmo Iisakka.

Företaget kommer att inleda sin verksamhet i början av 2018. Företagets registrerade namn blir Maresan Ab.

Tilläggsinformation:

Verkställande direktör Jarmo Iisakka, tfn 040- 706 7908
Styrelseordförande Kari Välimäki, tfn 050- 55 99177

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >