Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Fastigheter > Hyresgäst > Uppsägning av bostad

Uppsägning av bostad

​En hyresbostad bör alltid sägas upp skriftligen. Uppsägningstiden är en full kalendermånad (t.ex. upphör hyresansvaret för en bostad som sägs upp den 5 oktober först den 30 november).

Skriv ut uppsägningsblanketten, fyll i den noggrant och skicka den per post eller fax till Sjömanspensionskassan på adressen PB 327, 00121 Helsingfors, fax 010 633 9938. Bostaden kan också sägas upp elektroniskt via Logg-tjänsten.

När bostaden är tom, utförs en granskning. Det är bra om invånaren kan närvara vid granskningen. Bostaden och förrådet bör vara städade. Om nyckelöverlåtelsen avtalas i Helsingfors med Vuokraturva Oy (tfn 041 5280 318 vardagar 8-16) och på övriga orter med den lokala disponentbyrån.

En eventuell garantiavgift återbetalas inom ca två veckor från bostadens granskning. Garantiavgiften täcker inte hyran för den sista månaden.

Dessa pdf-blanketter kan öppnas och skrivas ut med programmet Adobe Reader. Programmet kan laddas ner gratis på adressen http://www.adobe.fi/.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >