Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Fastigheter > Hyresgäst > Hyresbetalning

Hyresbetalning

Hyran ska betalas senast den 2:a varje månad. Använd alltid rätt referens vid betalning. Då kan betalningen behandlas snabbare och misstag förebyggas. Kontrollera också att den summa du betalar är korrekt. Spara kvittot på den betalda hyran.

Försenad hyresbetalning

Om hyresbetalningen försenas tas en dröjsmålsränta enligt räntelagen ut av hyrestagaren. Den första betalningsuppmaningen skickas i mitten av månaden. Om hyran inte betalas trots betalningsuppmaning överför vi vår hyresfordran till Intrum Justitia Oy för indrivning. Obetalda hyror kan leda till att hyrestagaren förlorar besittningsrätten till bostaden.

Om du har problem med hyresbetalningen ber vi dig kontakta hyresövervakningen:

Realia Management Oy, Taloushallintopalvelut

reskontra.merimieselakekassa@realia.fi

tfn. 010 228 3213 må - fre 9–15ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >