Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Fastigheter > Hyresgäst > Bostadsbidrag

Bostadsbidrag

Kontrollera om du har rätt till bostadsbidrag 

Bostadsbidrag söks från Folkpensionsanstalten (FPA). Ansökningsblanketter fås på FPA:s webbplats eller kontor. Besök FPA:s webbsidor och kontrollera om du har rätt till bostadsbidrag. FPA:s webbplats.

I enlighet med hyreskontraktet betalar FPA det beviljade bostadsbidraget direkt till Sjömanspensionskassans konto. Du behöver endast räkna ut din egen andel av hyran och betala den. Korrigera summan på våra bankgiron så att den blir rätt.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >