Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Fastigheter > Bostadssökande

Hyresgäst i Sjömanpensionskassans bostad?

​I det här avsnittet finns det information för dig som är intresserad av Sjömanspensionskassans hyresbostäder. Du får uppgifter om lediga bostäder och var de finns och i vissa fall kan vi också visa en bild.

Sjömanspensionskassan erbjuder sjöfarare trygga och trivsamma hyresbostäder på fem olika orter runtom i vårt land. Pensionskassan har hyresbostäder i Fredrikshamn, Helsingfors, Grankulla, Mariehamn och Åbo.

Bostäderna hyrs i första hand ut till aktiva sjöfarare och sjömanspensionärer. Vid fördelningen av bostäder beaktas sökandens sjötjänsttid och behov av bostad.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >