Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Fastigheter > Bostadssökande > Inkomstgränser

Förmögenhetsgränserna för arava- och räntestödda bostäder 

Förmögenhetsgränser vid val av boende i  Helsingfors
I kraft fr.o.m. 1.1.2017

INKOMSTGRÄNSER

Enligt statsrådets beslut från den 20 mars 2008 tillämpas från och med den 1 april 2008 inga inkomstgränser vid val av boende till arava- och räntestödsbostäser.

FÖRMÖGENHET

Det sökande hushållets förmögenhet beaktas vid fömedling av en bostad. Det sökande hushållet erbjuds ingen hyresbostad om hushållets förmögenhet överskrider följande förmögenhetsgränser som bostadsnämden fastställt.

Antal personerFörmögenhetsgräns €
​1​87 000
​2​108 000
​3​167 000
​4​172 000
​5​177 000

 

Om antalet personer i hushållet ökar höjs förmögenhetsgränsen med 5 000 euro per person. 

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >