Framsida > Om Sjömanspensionskassan > Fastigheter

Bostäder och affärslokaler

​I det här avsnittet ingår uppgifter om Sjömanspensionskassans hyresbostäder för såväl hyresgäster som bostadssökande samt uppgifter om affärs- och kontorsfastigheter.

Här hittas också förteckningar över pensionskassans hyresbostäder samt över kassans affärs- och fastighetslokaler inklusive uppgifter om fastigheterna. Genom att klicka till vänster om objektet ifråga kommer du vidare.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >