Framsida > Om Sjömanspensionskassan

Om Sjömanspensionskassan

Sjömanspensions-kassan (SPK) är den pensionsanstalt, som ansvarar för sjöfararnas lagstadgade pensionsskydd. Sjömanspensions-kassan beviljar och betalar ut till sjömän pensioner som grundar sig på förvärvsarbete.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >

​​VI BETJÄNAR

​Kontoret är oppet

vardagar 9.00 - 15.00

​Ny adress fr.o.m. 1.3.2019

Kanalkajen 9
00160 Helsingfors

Pensionsrådgivning vardagar

9.00 - 11.00 och 13.00 - 14.00

info@sjomanspensionskassan.fi

Kontaktuppgifter>