Framsida > Datasekretess

Principerna för datasekretessen

​​​​

Pensionsskydd och datasekretess

På Sjömanspensionskassan sköter vi pensionsskyddet enligt sjömanspensionslagen (SjPL). Som verkställande av denna lagstadgade uppgift behandlar vi alla försäkrades och pensions- och förmånstagares personuppgifter
  • sakligt
  • konfidentiellt
  • noggrant och
  • säkert.
 
Vi samlar in nödvändiga uppgifter för arbetspensionsfunktionen av rederiarbetsgivarna, de försäkrade, pensionssökande och –tagare samt myndigheter.
 
Vi behandlar hälsouppgifter, som klassas som känsliga, enbart då vi har laglig rätt därtill.
 
I behandlingen av personuppgifterna beaktar vi sekretess- och pensionslagstiftningen samt pensionsbranschens behandlingsprinciper till vilka vi är bundna.


Hyresverksamhet och datasekretess


Som en del av placeringsverksamheten har Sjömanspensionskassan hyreslägenheter samt affärs- och kontorsutrymmen. I samband med denna verksamhet samlar vi in personuppgifter utav bostadsökande och hyresgäster enligt datasekretess- och räddningslagstiftningen.  Vi kontrollerar också sökandes kredituppgifter.


Datasäkerheten är viktig

 
Pensionskassans ledning har godkänt med sitt ställningstagande datasekretess och datasäkerhetens policyn, som bestämmer datasekretessens och –säkerhetens mål, ansvar och genomförande. På detta sätt visar vi vår speciella engagemang till att genomföra, upprätthålla och utveckla god datasekretess och –skydd.
 
Vår organisation är bunden till datasekretessens skrivelser och därtill hörande instruktioner. Vår personal har dessutom undertecknat ett särskilt tystnadspliktsavtal.


Organisation


Vi har i vår organisation utnämnt ansvariga för datasäkerhet och datasekretess. 
 
Kontaktuppgifter: tietosuoja(at)merimieselakekassa.fi
 

Datasekretessbeskrivningar

försäkring 
pensionshandläggning
uthyrning​​​

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >

​​VI BETJÄNAR

​Kontoret är oppet

vardagar 9.00 - 15.00

​Ny adress fr.o.m. 1.3.2019

Kanalkajen 9
00160 Helsingfors

Pensionsrådgivning vardagar

9.00 - 11.00 och 13.00 - 14.00

info@sjomanspensionskassan.fi

Kontaktuppgifter>