Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Seminarier > Sjöfartens arbetsmiljöforum 2020

Sjöfartens arbetsmiljöforum 2020

Samarbete för bättre arbetsförmåga

23.9.2020, Helsingfors


​Program


9.30             
Kaffe med tilltugg

10.00            Seminariet öppnas
                      verkställande direktör Kari Välimäki, 
                      Sjömanspensionskassan

10.15            God arbetsmiljöledning med framtidsutsikter
                      Läkare Jarkko Mäkelä, Meri Mehiläinen

10.45            Förlust av arbetsförmågan
                      ur arbetspensionsförsäkrarens perspektiv
                      Överläkare Mikael Ojala, Sjömanspensionskassan

11.15            Blå-Alandia Mental health training package 
                      (presentationen på svenska)
                      Loss prevention executive Johanna Kull,
                      Alandia Försäkring

12.00            Lunch

13.00            Företagshälsovårdens roll för att upprätthålla
                      arbetsförmågan
                      Företagshälsovårdare Piia Salminen, Meri Mehiläinen

13.30            Samarbetet mellan sjukvården på fartyget och
                      företagshälsovården
                      Fartygssjukvårdare Terhi Vuori, Tallink Silja

14.00            Kaffepaus

14.15            Företagshälsovårdens digitala tjänster  
                      Produktchef Heljä Pyyhtiä, Meri Mehiläinen

15.00            Effektivare stöd för arbetsförmågan genom  
                      samarbete
                      Paneldiskussion
                      Sjömansservicebyrån,
                      verkställande direktör Sampsa Sihvola
                      Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Veritas,
                      direktör Mika Paananen
                      Liikenne Mehiläinen, läkare Jarkko Mäkelä
                      Finlands sjömanskyrka, direktör Jaakko Laasio
                      Diskussionen modereras av Kari Välimäki

16.00            Avslutning
                      verkställande direktör Kari Välimäki,
                      Sjömanspensionskassan