Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Seminarier

Seminarier

För att framgångsrikt kunna främja arbetshälsan måste rederiet, sjöfararna, arbetarskyddet och företagshälsovården ha ett friktionsfritt samarbete där var och en har sitt ansvar och sin roll.

Arbetspensionsförsäkrarnas som Sjömanspensionskassans deltagande i utvecklandet och främjandet av arbetshälsan är alltid kopplat till hanteringen av risken för arbetsoförmåga.
I detta syftet anordnar Sjömanspensionskassan bl.a. årsseminarier med temor som anknyts brett till arbetsförmåga och främjande av arbetsvälbefinnande.
Seminariepresentationerna från sista seminarie finns här.​​

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >