Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Riskbedömning > Riskbedömningsblankett

Riskbedömningsblankett

Varje sjöfarare ska fylla i en egen riskbedömningsblankett. Målet är att hitta brister i arbetarskyddet och arbetshälsan så att bristerna kan åtgärdas.

För identifieringen av faror och olägenheter är det viktigt att alla sjöfarare själva utvärderar sina arbetsförhållanden och sitt arbete, eftersom var och en själv känner till dem bäst.  

Riskbedömningsblankett (pdf)

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >