Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Riskbedömning

Riskbedömningen som verktyg

Riskbedömningar som görs som grupparbete på arbetsplatsen är nuförtiden ett viktigt verktyg för arbetarskyddet och företagshälsovården, också inom sjöfarten.

När man bedömer risker på arbetsplatsen identifierar man faror som arbetstagarna utsätts för i arbetet och utvärderar riskerna med dem. En fara kan vara en situation som uppkommer plötsligt eller en långvarig exponering. Man kan t.ex. bedöma hur arbetstagarens hörsel kan påverkas av långvarig exponering för buller.

Riskbedömningen ska gälla alla arbeten och alla risker. Hela personalen ska omfattas av den. Bedömningen ska göras i samarbete med personalen. Man definierar tillsammans hur stor, betydelsefull och viktig risken är. Det gör det lättare att inrikta och planera förbättringar. 

God riskbedömning

Riskbedömningen bör uppfylla följande kvalitetskriterier: Den

  • organiseras av arbetsgivaren
  • görs i samarbete med personalen
  • tar den tillgängliga expertisen till vara 
  • är heltäckande
  • är sanningsenlig
  • är enhetlig
  • är systematisk
  • differentierar
  • prioriterar.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >