Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Rehabilitering lönar sig > Utkomstförmåner

Utkomstförmåner vid rehabilitering

​Om du blir beviljad arbetspensionsrehabilitering, får du antingen rehabiliteringspenning eller rehabiliteringsstöd med tillägg.

Rehabiliteringspenning

Rehabiliteringspenningen är lika stor som invalidpensionen förhöjd med 33 procent. Rehabiliteringspenning betalas under aktiv rehabilitering.

Arbete under rehabiliteringen

Om du arbetar medan du deltar i rehabilitering och då förtjänar mer än hälften av den stabiliserade inkomst enligt vilken din invalidpension skulle räknas, får du partiell rehabiliteringspenning. Den uppgår till hälften av full rehabiliteringspenning.

Om arbetsgivaren betalar lön till dig under rehabiliteringstiden, betalas rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren till den del den motsvarar lönen. Om din lön är mindre än rehabiliteringspenningen, betalas skillnaden till dig.  

Rehabiliteringstillägg till rehabiliteringsstöd

Om du redan har beviljats invalidpension på viss tid, dvs. rehabiliteringsstöd, får du ett tillägg på 33 % till stödet för den tid som den aktiva rehabiliteringen pågår.

Rehabiliteringsunderstöd enligt prövning för väntetid

Om du väntar på att rehabiliteringsprogrammet ska börja och saknar annan försörjning, kan du få rehabiliteringsunderstöd. Det beviljas enligt prövning och är lika stort som din invalidpension skulle vara utan rehabiliteringstillägg, om du fick invalidpension.

Kostnaderna för rehabiliteringen

Nödvändiga kostnader för studier och resor mm. som rehabiliteringen medför ersätts separat.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >