Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Rehabilitering lönar sig > Arbetspensionsrehabilitering

Vad är arbetspensionsrehabilitering?

​Arbetspensionsrehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering. Den planeras alltid individuellt utifrån rehabiliteringsklientens behov.

Vanligtvis reder man först ut, om rehabiliteringsklienten kan fortsätta i sitt tidigare arbete med hjälp av nya arbetsarrangemang eller i nya arbetsuppgifter på sin egen arbetsplats. Det kan göras genom arbetsprövning eller arbetsträning.

Om det inte räcker med arrangemang på arbetsplatsen, kan yrkesinriktad utbildning vara lösningen. Det nya yrket ska vara lämpligt med tanke på hälsan och sådant att rehabiliteringsklienten kan få arbete efter rehabiliteringen. Utbildningen kan bestå av kurser, läroavtalsutbildning, yrkesutbildning eller till och med högskolestudier, beroende på rehabiliteringsklientens situation. I första hand är målet ändå inte en höjd utbildningsnivå, utan ett nytt yrke på samma nivå som det tidigare.

Rehabiliteringsklienten kan också få näringsstöd för att bli egenföretagare eller yrkesutövare. Näringsstödet är lån med låg ränta eller bidrag. För att näringsstöd ska kunna beviljas måste det finnas realistiska förutsättningar för företagsverksamheten och rehabiliteringsklienten måste ha en möjlighet att försörja sig på det.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >