Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Rehabilitering lönar sig > Ansökan om rehabilitering

Så här ansöker du om rehabilitering

Gör ansökan om rehabilitering på blankett Ansökan om arbetspensionsrehabilitering ETK 2136r. Som bilaga till ansökan behöver du ett B-läkarutlåtande av företagshälsovårdsläkaren eller den behandlande läkaren.  Det är också bra att bifoga t.ex. arbetsgivarens beskrivning av ditt arbete och möjligheterna till nyarrangemang på arbetsplatsen.

Blanketter:

Ansökningsblankett ETK 2136r

Anvisningar för ansökan ETK 2136or

Arbetsgivarens beskrivning av sökandens arbete och möjligheterna till nyarrangemang på arbetsplatsen ETK 7114

Avgörande om rehabilitering

Vi avgör om du beviljas arbetspensionsrehabilitering utgående från handlingarna.

Om vi kan bevilja dig yrkesinriktad rehabilitering, får du ett förhandsbeslut om det och en uppskattning av rehabiliteringspenningens belopp. I beslutet anger vi hur länge det är i kraft.

En rehabiliteringsplan behövs

Innan rehabiliteringen inleds måste det göras upp en rehabiliteringsplan. Om du inte har lämnat in en rehabiliteringsplan redan med din ansökan, ska du lämna in den hos oss medan förhandsbeslutet är i kraft. Vi kan stöda uppgörandet av rehabiliteringsplanen.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >