Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Arbetshälsa gagnar alla > Ta hand om dig själv

Ta hand om dig själv

​En god fysisk kondition bidrar till arbetshälsan. Den ökar också det psykiska välbefinnandet.

Ta hand om dig själv och

  • ät hälsosamt och håll vikten under kontroll
  • motionera mångsidigt i den mån det går både ombord och i land
  • undvik rökning och håll alkoholkonsumtionen måttlig, om du inte avstår helt
  • försök sova tillräckligt
  • tala om saker och ting om du upplever problem på arbetsplatsen eller i privatlivet. Sök hjälp, om det behövs.

Hjälp och kunskap finns att få på många håll:

A-klinikerna, hjälp mot missbruk

Allergi- och astmaförbundet

Andningsförbundet, om sjukdomar i andningsorganen och om luftkvalitet

Arbetarskyddscentralen

Arbetarskyddsförvaltningen

Arbetshälsoinstitutet, mycket information om arbetshälsa

Cancerorganisationerna, om cancersjukdomar och om förebyggande och behandling av dem

Diabetesförbundet

Föreningen för mental hälsa, om psykiska problem

Hjärtförbundet, om hjärtats hälsa (texter på svenska på svenskspråkiga medlemsföreningars sidor)

Hörselförbundet, om hörsel och hörselproblem

Luustoliitto, om benbyggnadens hälsa

Sömnförbundet, om sömn och sömnproblem

Väestöliitto, om familjeliv mm.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >