Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Arbetshälsa gagnar alla > Stöd för arbetshälsan

Stöd för arbetshälsan

​Tjänster

Företagshälsovården och de lagstadgade sjömanshälsovårdscentralerna tar hand om sjöfararnas hälsa. Utöver dem finns det aktörer med långa traditioner i att främja sjöfararnas välbefinnande.

Sjömansservicebyrån (SSB)

Sjömansservicebyrån (SSB) har som uppgift att se till att sjöfararna så jämlikt som möjligt kan utnyttja samhällstjänster. Byrån ordnar möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter och motion.

Läs mer om Sjömansservicebyrån

ForMare

ForMare-projektet är till hjälp för den som vill ändra sina levnadsvanor.

Läs mer om ForMare

Sjömanskyrkan

Sjömanskyrkan är en kyrka och en mötesplats, ett vardagsrum. Den har bl.a. skeppskuratorverksamhet. Finlands Sjömanskyrka har verksamhetsställen i Nordtyskland, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien och Grekland.

Läs mer om Sjömanskyrkan

Forskning

För att man effektivt ska kunna främja arbetshälsan behövs också forskning.  

Stay On Board

Sjöfararnas arbetshälsa har undersökts t.ex. i yrkeshögskolan Kymenlaakson ammattikorkeakoulus projekt Stay On Board. Enligt resultaten bidrar en välfungerande arbetsgemenskap och växling mellan arbete och fritid till en god arbetshälsa.

Arbetshälsan försvagas av symtom i rörelseorganen, övervikt, långsam återhämtning från fysiskt arbete och av brådska.

Läs mer om Stay On Board-undersökningen (på finska, sammanfattning på svenska)

SeaFit

Arbetshälsoinstitutets SeaFit-undersökning gick ut på att sjöfararnas fysiska funktionsförmåga och belastning i arbetet både mättes med precisa och mångsidiga metoder och bedömdes i samråd. Forskningsresultaten kan användas till att hantera de fysiska belastningsfaktorerna i sjöfartsarbete.

Läs mer om SeaFit-undersökningen (på finska)

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >