Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Arbetshälsa gagnar alla > Hälsokraven på sjöfarare

Hälsokraven på sjöfarare

Fartyg är krävande arbetsmiljöer såväl fysiskt som psykiskt. En sjöfarares arbetsförmåga bygger på vissa hälsokrav. Det finns både nationella och internationella bestämmelser om hälsokraven och om arbetsmiljön.
I Finland ska sjöfarare genomgå en sjömansläkarundersökning med två års mellanrum.

En sjöfarare ska ha

  • tillräcklig synförmåga (också färgseende beroende på uppgift) 
  • tillräcklig hörsel och talförmåga för effektiv kommunikation
  • tillräcklig fysisk förmåga att klara av undantagssituationer och räddningsuppgifter

En sjöfarare får inte ha

  • en skada, en funktionsnedsättning eller en sjukdom som hindrar eller uppenbart försvårar hans eller hennes arbete eller förmåga att klara av nödsituationer
  • en skada, funktionsnedsättning eller sjukdom som förvärras i arbete på fartyg eller gör honom eller henne oförmögen till sjötjänst eller medför fara för övriga ombordvarandes hälsa eller säkerheten inom sjöfarten
  • sådan medicinering som försämrar omdömet, balansen eller någon annan förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna eller nödsituationer.

Om sjöfararen är yngre än 18 år ska läkaren försäkra sig om att arbetet på fartyget inte är skadligt för en ung persons hälsa eller utveckling.

Arbetet på ett fartyg kräver välfungerande rörelseorgan och god balans och kroppskontroll. Man rör sig mycket i trappor, i trånga utrymmen och på hala däck. Bullernivån kan vara hög, i synnerhet i maskinrummet. Väderleksförhållandena är också ofta påfrestande.  

Ombord tillbringar man både arbetstiden och fritiden i samma sällskap, långt borta från familjen och övriga vänner. En sjöfarare måste alltså vara psykiskt i balans. En social läggning och anpassningsförmåga är avgörande för trivseln och arbetsklimatet.

http://ttinternetedit:81/fi/SiteCollectionImages/Julkinen/mek_chat_auki_235x152.pnghttp://ttinternetedit:81/_layouts/15/Mek.Internet/Images/mek_twitter_34x34.pnghttp://ttinternetedit:81/_layouts/15/Mek.Internet/Images/mek_facebook_34x34.pnghttp://ttinternetedit:81/_layouts/15/Mek.Internet/Images/mek_email_34x34.png

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >