Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering > Arbetshälsa gagnar alla

Vad är arbetshälsa?

Arbetshälsa beskriver sådant som hjälper oss att orka arbeta, såväl fysiskt som psykiskt. En definition på arbetshälsa är t.ex. att arbetet är meningsfullt och löper bra i en trygg, hälsosam och stödjande arbetsmiljö.

En sjöfarares arbete och arbetshälsa utgår från att sjöfararen uppfyller vissa hälsokrav. Det bedöms i en sjömansläkarundersökning med två års mellanrum. Arbetsmiljön ombord är ofta besvärlig.

Arbetsutrymmena ligger på olika nivåer, det finns mycket gångar och trappor. Bullernivån är hög i synnerhet i maskinrummet. Man måste klara av arbetsuppgifterna i alla väder. I norr är det kallt och blåsigt i synnerhet på vintern, medan det på tropiska havsområden kan vara mycket höga temperaturer.

Utvecklad teknik och automation har minskat det tunga fysiska arbetet, men en sjöfarare måste också klara av undantagssituationer.

Man både arbetar och tillbringar sin fritid i samma utrymmen ombord. Det är också en belastningsfaktor att vara långa tider borta från familj, släktingar och vänner. Arbetsklimatet har en mycket stor betydelse för den psykiska hälsan. Psykiskt välbefinnande innebär att man trivs med sitt liv och sitt arbete, att man allmänt taget mår bra.

Arbetshälsa är en gemensam sak

Arbetshälsan är en gemensam sak för alla parter på en arbetsplats. För att effektivt främja arbetshälsan behöver rederiet, sjöfararna, arbetarskyddet och företagshälsovården samarbeta så att var och en har sitt eget ansvar och sin egen roll. Man kommer överens om mål som man går in för att uppnå.

En välmående personal trivs med sitt arbete och skapar framgång och goda resultat åt arbetsgivaren. Samtidigt minskar sjukfrånvaron och trycket att gå i pension i förtid.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >