Framsida > Arbetshälsa och rehabilitering

Arbetshälsa och rehabilitering

Om arbetshälsa och rehabilitering för arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetshälsa uppstår av sådant som ökar engagemanget och trivseln och får människor att uppleva att de är friska och kan arbeta tryggt.

Det lönar sig att satsa på arbetshälsan. En god arbetshälsa ökar produktiviteten och företagets konkurrenskraft. Såväl individen, organisationen som samhället vinner på det.

Om en arbetstagare löper risk för att förlora sin arbetsförmåga, kan yrkesinriktad rehabilitering vara en lösning som hjälper honom eller henne att hållas kvar i arbetslivet.

På dessa sidor hittar du information för både arbetstagare och arbetsgivaren om arbetshälsa och rehabilitering.

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >

​​VI BETJÄNAR

​Kontoret är oppet

vardagar 9.00 - 15.00

​Ny adress fr.o.m. 1.3.2019

Kanalkajen 9
00160 Helsingfors

Pensionsrådgivning vardagar

9.00 - 11.00 och 13.00 - 14.00

info@sjomanspensionskassan.fi

Kontaktuppgifter>