Pensionsutdraget - ändringar


Som en ändring till det vad som meddelats tidigare, skickar vi pensionsutdraget först på våren 2021. På detta vis innebär utdraget hela coronaåret 2020 och dess inverkan
 t.om. 31.12.2020. 

Välbefinnandet under Covid-19 -pandemin - enkät till aktivsjöfarare

Svara på korta enkätet senast 31.12.2020. Tack för dina svar.Jari Puhakka Sjömanspensionskassans nya verkställande direktör 1.1.2021


Sjömanspensionskassans verkställande direktör Kari Välimäki avgår med pension 31.12.2020. Sjömanspensionskassans styrelse har valt SVM Jari Puhakka till ny verkställande direktör. Jari Puhakka är för närvarande Sjömanspensionskassans placeringsdirektör och ställföreträdande verkställande direktör.

Jari Puhakka har i över 30 år haft olika uppgifter inom placeringsverksamheten och i över 13 år i arbetspensionssystemet. På sin nuvarande post har Puhakka i över två års tid blivit förtrogen med sjöfarten. Puhakka har också suttit i arbetspensionsanstalters ledningsgrupper och i olika företags styrelser. Därigenom har han bred erfarenhet av såväl placeringsverksamheten och arbetspensionsbranschen som av ledning i olika typer av organisationer.


Meddelanden

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >

Twitter


Skicka sekretesskyddad e-post​​​

​Önskar du sända sekretessskyddat post till Sjömanspensionskassan?

Instruktioner och länk​


Ansök nu om Harpunkvarterets hyresbostälder i Ankkuri. 

Läs mera...Harpunkvarteret​​

byggs invid Åbo slott.

 


​​VI BETJÄNAR

​Kontoret är oppet

vardagar 9.00 - 15.00

​Ny adress fr.o.m. 1.3.2019

Kanalkajen 9
00160 Helsingfors

Pensionsrådgivning vardagar

9.00 - 11.00 och 13.00 - 14.00

info@sjomanspensionskassan.fi

Kontaktuppgifter>

Nyheter (RSS)