Jari Puhakka Sjömanspensionskassans nya verkställande direktör 1.1.2021


Sjömanspensionskassans verkställande direktör Kari Välimäki avgår med pension 31.12.2020. Sjömanspensionskassans styrelse har valt SVM Jari Puhakka till ny verkställande direktör. Jari Puhakka är för närvarande Sjömanspensionskassans placeringsdirektör och ställföreträdande verkställande direktör.

Jari Puhakka har i över 30 år haft olika uppgifter inom placeringsverksamheten och i över 13 år i arbetspensionssystemet. På sin nuvarande post har Puhakka i över två års tid blivit förtrogen med sjöfarten. Puhakka har också suttit i arbetspensionsanstalters ledningsgrupper och i olika företags styrelser. Därigenom har han bred erfarenhet av såväl placeringsverksamheten och arbetspensionsbranschen som av ledning i olika typer av organisationer.


******************************************************

Mental Health Workshop 8.10.2020

How to prevent and destigmatize mental health issues on board

Welcome to a workshop with Alandia, in cooperation with the Finnish Seamen’s Service, the Finnish Seamen's Mission, and the Finnish Seafarers' Pension Fund, where we will learn about and discuss  mental health. The workshop material is based on the latest research and has been created in cooperation with BLÅ-mediamentor.

After the workshop you should have knowledge and practical tools to use when discussing mental health and preventing mental health issues on board.

The workshop takes place 09.30-16.15 the 8th of October at Clarion Hotel, Tyynenmerenkatu 2, Helsinki. Workshop language is English.

********************************************

Coronaviruset - svar på vanliga frågor


Fungerar Sjömanspensionskassans kundtjänst?

Vi betjänar våra kunder tillsvidare enbart per telefon eller elektroniskt via Logg-tjänsten som en varselåtgärd mot Corona-viruset. Öppettiderna finns på kontaktuppgifterna.

Inverkan av en eventuell permittering på den intjänade pensionsåldern enligt SjPL?

Permittering påverkar den enligt sjömanspensionslagen (SjPL) individuellt intjänade pensionsåldern. Om du är permitterad eller håller på att bli permitterad och du har nära till din individuellt intjänade ålderspensionsålder eller du kanske redan har beslutat dig för att gå i ålderspension, så ta kontakt till Sjömanspensionskassans pensionsrådgivning. Vi granskar din situation utifrån din arbetshistorik och tar i beaktande din eventuella permitteringssituation.

Kommer min pensionsansökan att behandlas normalt? Kommer min pension att betalas ut?

Sjömanspensionskassan behandlar och beviljar samt betalar ut arbetspensioner och – pensionsförmåner normalt trots Coronavirusepidemin.

Kan man få tilläggstid att betala SjPL-försäkringspremier?

Sjömanspensionskassan kan på rederiets begäran uppskjuta förfallodagen för arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL) med högst tre månader. Syftet är att underlätta det ekonomiska läge som rederierna hamnat i på grund av coronavirusepidemin. Lagen tillämpas på de pensionsförsäkringsavgifter som förfaller till betalning under perioden 10.4.2020 – 31.7.2020.

Lagförändringen är bekräftad.

Meddelandet

Meddelanden

ELEKTRONISKA TJÄNSTER

Extranet >

Sjöfarare

Logg-tjänsten >

Rederier

Ankaret-tjänsten >

Twitter

​Harpunkvarteret​​

byggs invid Åbo slott.

 

​Skicka sekretesskyddad e-post​​​

​Önskar du sända sekretessskyddat post till Sjömanspensionskassan?

Instruktioner och länk​

​​VI BETJÄNAR

​Kontoret är oppet

vardagar 9.00 - 15.00

​Ny adress fr.o.m. 1.3.2019

Kanalkajen 9
00160 Helsingfors

Pensionsrådgivning vardagar

9.00 - 11.00 och 13.00 - 14.00

info@sjomanspensionskassan.fi

Kontaktuppgifter>

Nyheter (RSS)